Selam genomför förstudie i fem afrikanska länder

rwanda_DSC_5553 torsdag 5 december 2019 / / Tags:

På uppdrag av Svenska Institutet genomför Selam en förstudie i fem afrikanska länder under december 2019 och januari 2020. Länderna som kommer besökas är Uganda, Kenya, Rwanda, Zambia och Sydafrika.

Sektorerna inom den kreativa sektorn som är relevanta för denna studie är: Mode, litteratur, musik, design, film, marknadskommunikation och arkitektur.

Fokus för denna särskilda upphandling är att ta fram en förstudie utformad för att stödja Svenska Institutet, i utformningen och planeringen av, ett ledarskapsprogram i några få utvalda länder i Afrika söder om Sahara.

(eng)
With support from the Swedish Institute Selam will conduct a pre-study in December 2019 and January 2020 that is focused on mapping the ongoing capacity development initiatives in the creative sector in five selected African countries. The countries include East and South Africa: Uganda, Kenya, Rwanda, Zambia, South Africa. The sectors within the creative sector relevant for this study are: Fashion, literature, music, design, film, market communication and architecture.

The focus of this particular procurement is the commissioning of a pre-study designed to support the Swedish Institute in designing and planning a leadership program in a few selected countries in Africa south of Sahara.
(/eng)

previous news itemnext news item