Vision

Vår vision är en värld där alla har jämlik tillgång till kulturens kraft. Kultur förbättrar människors liv, bygger gemenskap och kan göra att drömmar blir verklighet.

Mission

Vår mission är att överbrygga kulturella klyftor och möjliggöra nya möten. Selam finns för att möta utmaningen att olika delar av samhället, runt om i världen, inte har tillräckliga möjligheter att samlas runt kultur. Alla ska kunna hitta och njuta av kulturella uttryck som är viktiga för var och en. Alla ska kunna nå sin potential att skapa och dela med sig av kultur.

Finansiering

Vår organisationsform är ideell förening och vi arbetar med verksamhetsstöd från Stockholm Stad Kulturförvaltningen, Kulturrådet och Region Stockholm. Den internationella verksamheten finansieras idag av av Sida och Kulturrådet.

Tillgänglighet

Selam äger ingen scen utan hyr sig in sig på befintliga spelplatser. För tillgänglighetsfrågor behöver vi således hänvisa till respektive konsertsal.