Selams produktionsansvarige Osiel Ibáñez utvald till producentprogram vid ISPA

piano måndag 15 december 2014 / / Tags: , , , ,

 

Musikverket och Svensk Scenkonst har nu valt ut fyra deltagare till Swedish Fellowship-programmet hos den internationella organisationen ISPA.

Selam

 

För att bli bättre på att skapa samverkansprojekt och samproduktioner mellan institution och privata aktörer, både nationellt och internationellt, behöver scenkonsten och musiklivet erfarna producenter och projektledare med ett internationellt kontaktnät och förmåga att omsätta idéer i handling.

Med den utgångspunkten inledde Musikverket och Svensk Scenkonst ett samarbete med ISPA – International Society for the Performing Arts – tidigare i höst för att stimulera scenkonstens och musikens internationalisering och ledarskap.

Samarbetet rör ett Swedish Fellowship-program, en treårig satsning som löper mellan 2015 och 2017. Det ger fyra medverkande möjlighet att delta i ISPAs internationella konferenser under tre år och i särskilda nätverk möta producenter och projektledare från andra länder. I dag utnyttjar Sverige en väldigt liten del av befintliga, möjliga EU-medel för kulturell verksamhet. Fler nätverk och kunskap är en möjlighet till att förändra detta.

Fyra deltagare har valts ut. Dessa är: Osiel Ibáñez, programchef Selam, Katrin Amberntsson, producent Re:Orient, Ragnar Berthling, verksamhetsledare Musikcentrum Öst, Jessica Lindberg Dik, tillförordnad uppdragsledare Riksteatern Tyst Teater.

Läs mer

previous news itemnext news item