ISPA i Malmö

malmocentrum2 tisdag 26 maj 2015 / / Tags:

Selam deltar denna vecka i ISPA i Malmö!

ISPA är ett globalt scenkonstnätverk som ordnar två kongresser om året. Den första ägde rum i New York  i januari i anslutning till APAP-mässan (Association of Performing Arts Presenters).

Just nu har ISPA liknande program med Skottland och Sydamerika och har tidigare haft samarbeten med England, Kanada och Danmark.
Idag tisdag föreläser Osiel Ibanez om Selams mångfaldsarbete:

“Diversity as a business case: Ett föredrag om mångfaldsarbete i både teori och praktik. Annette Risberg är Associate Professor vid Copenhagen Business School och har lång erfarenhet av att undervisa och forska i Diversity Management. Osiel Ibáñez är Head of Production på Selam, en musikorganisation som arbetat med mångfaldsfrågor under 18 år och bedrivit ett arbete som uppmärksammats i Sverige och internationellt. De kommer att ge oss en uppdaterad bild av argument och exempel på hur man kan arbeta med mångfald i praktiken.”

Selam deltar även, och har kurerat, en panel på torsdag 28/5:
Verksamhetsledare Teshome Wondimu tillsammans med Inger Ultvedt från UD, samt Michael Björn, från Ericsson.

“By 2015, Africa will have 2 billion inhabitants. By 2020, Brazil will be the world’s 5th largest economy. In this session we will explore the role art plays – and the responsibility of the creative sector – in the development of emerging economies. By looking at demographics, cultural diplomacy, trade and business we will uncover practices for engaging with emerging regions in meaningful and sustainable ways.”

previous news itemnext news item