All Stars Sverige

All Stars Sveriges övergripande mål är att lyfta mindre arrangörer, skapa synlighet för etniska och kulturella minoritetsgrupper i samhället, och främja ökad mångfald i Sveriges offentliga kulturliv. Projektet genomförs i Sverige och inkluderar kurser, utbildningar, praktiktillfällen och konsertserier utifrån ett mångfaldsperspektiv på nya arrangörer, föreningar och etniska minoritetsgrupper.

All Stars Sverige ämnar främja mångfalden inom Sveriges kultursektor genom ett huvudsakligt fokus på att arbeta med mindre föreningar och organisationer som representerar olika etniska och kulturella minoritetsgrupper i Sverige och som uttrycker en önskan om ökad synlighet som professionell arrangör inom det offentliga kulturlivet. Projektet har även som syfte att synliggöra nya mötesplatser genom att arbeta med innovativa scener.

Projektets aktiviteter består av två delar. Dessa delar är 1) kurser, utbildningar och praktik för mindre arrangörer och föreningar i Sverige och 2) konsertserier inklusive praktiktillfällen, workshops och seminarier i olika svenska städer.

All Stars Sverige kombinerar Selams arbete för att stärka mångfald och rättvis representation inom Sveriges offentliga kulturliv, som i grunden går ut på informationsspridning och kompetensutveckling, med nyskapande plattformar för utbyten och erfarenhetsbyggande i form av konsertserier med olika artistkonstellationer.

Projektets aktiviteter präglas av ett hållbarhetstänk som går ut på att lägga en grund för dialog och utbyte mellan mer och mindre etablerade arrangörer utifrån ett gemensamt intresse av mångfald, samtidigt som framtida arrangörer kompetensutvecklas i syfte att främja fortsatt konsertverksamhet.

Projektet genomförs i Sverige, löper över 18 månader, och finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Platser

Projektet är kopplat till följande platser

föregående projektnästa projekt

Kontakta oss

  • Address: Mäster Mikaels Gata 2B, 116 20 Stockholm
  • Email: E-mail: info@selam.se
  • Phone:
go-top