Projekt

Selam har genomfört och samarbetat med projekt och evenemang i ett antal länder som Etiopien, Uganda, Kenya och Tanzania, Senegal, Mali, Gambia, Moçambique, Zambia, Namibia och Chile. Vår verksamhet och projekt syftar till att stärka infrastrukturen inom musiksektorn. Vi bidrar genom att organisera turnéer med artister, workshops och utbildning för musiker, producenter, ljud & ljus tekniker, arrangörer, musikjournalister med mera.

Selam är registrerad som en internationell kultur-NGO i Etiopien (Selam Ethiopia) sedan 2005  och nu även i Uganda (Selam Uganda). Vi har ett kontor och en studio på plats i Addis Abeba, Etiopien. Vi organiserar kreativa  samarbete och kunskapsutbytande aktiviteter som turnéer, residenser och workshops mellan nordiska och afrikanska musiker, konstnärer och kulturproducenter.

Projekten och verksamheten administreras av nationella koordinatörer i Östafrika och av Selam-teamet i Stockholm och syftar till att utveckla kapaciteten inom musikindustrin genom arrangerade workshops och utbildningar för musiker, producenter, ljud & ljus tekniker, managers, arrangörer, musikjournalister med flera.
Målet är att lyfta fram vikten och potentialen av musik inom den socioekonomiska utvecklingen i samhället, den privata sektorn och hos policyskapare. Aktiviteterna etablerar och möjliggör nätverk mellan professionella aktörer inom musiksektorn på en lokal, regional och internationell nivå.
Ett levande och mångfacetterat kulturliv är grunden för ett öppet och transparent samhälle. Musikområdet som är en del av den breda kultursektorn, erbjuder stora möjligheter för ett samhälles utveckling, socialt, ekonomiskt och politiskt. För att uppnå detta finns ett behov inom musikindustrin av musikutbildning, musikföreningar, statliga riktlinjer och företag som uppmuntrar och stödjer kreativitet och mångfald bland artister, musiker och kulturentreprenörer.
I projekten stödjer vi intresseorganisationer inom musikområdet och producerar och distribuerar faktaunderlag, undersökningar och base-line studier om musikindustrin i Östafrika. Vi samarbetar med ett stort antal olika intressenter i flera afrikanska länder.
Vi samarbetar både med privatskolor och offentliga universitet, institutioner, föreningar, grupper och artister, konsertsalar, ambassader, statliga organ såväl som privata företag.

De olika internationella projekt har hittills främst finansierats av Sida, Svenska Institutet, Forum Syd, Nordisk Kulturfond och från 2013 har vi också stöd från Svenska PostkodLotteriet.

Kontakta oss

  • Address: Marcusplatsen 17, 131 34 Nacka
  • Email: info@selam.se
  • Phone:+46 (0)8 545 787 50
go-top