Music Leads The Way!

Projektet är en förlängning av Urban Addis och är utformat för att skapa möjlighet för oetablerade musiker som bor i staden Addis Abeba.

MLTW audittions 2

 

Genom projektet Music Leads The Way vill Selam tillsammans med sina två samarbetspartners Ethiopian Musicians Association (EMA) och Addis Abeba Youth Association, där EMA är huvudsaklig samarbetsorganisation, bygga vidare och utveckla det tidigare ungdomsprojektet Urban Addis.

Projektet löper över två år (2014-2016) och finansieras av Forum Syd. Målet är att gynna runt 400 mottagare av de olika utbildningsinsatserna som b.la. upphovsrätt och avtalshantering, ICT och sociala medier, studioträning, sångutbildning och produktion. ”Grön ekonomi” och jämställdhetsfrågor kommer också att integreras i projektet som en del av övergripande frågor.

Inom ramen för detta projekt kommer de två lokala genomförandepartners EMA och Addis Abeba Youth också att ta del av de institutionella kapacitetsuppbyggande delarna i programmet.

Forum Syd Logo

 

 

Platser

Projektet är kopplat till följande platser

föregående projektnästa projekt

Kontakta oss

  • Address: Mäster Mikaels Gata 2B, 116 20 Stockholm
  • Email: E-mail: info@selam.se
  • Phone:
go-top