Inner Vision: Music education for the visually impaired and the blind in Addis Abeba

Genom projektet Inner Vision vill vi skapa nya förutsättningar och möjligheter! Projektet är initierat av Selam genom stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Att förlora synen ska aldrig behöva betyda att förlora sin självständighet eller hindra någon från att göra saker de älskar. Det finns väldigt få möjligheter för blinda och synskadade i Etiopien att utveckla sin talang på sätt som kan leda till konkreta arbetstillfällen. Idag antas t.ex. inte blinda och synskadade elever till högskoleutbildning för musiker i Etiopien, då man inte känner sig tillräckligt utrustade för att ta emot elever med särskilda behov.

Inner Vision genomförs av Selam tillsammans med lokala partners för att höja nivån på deltagandet för blinda i Etiopiens musiksektor. Projektet syftar till att undanröja hinder för musikundervisning för synskadade och blinda i Etiopien, och att höja nivån av förståelse och vilja i samhället att göra de investeringar som behövs för att synskadade och blinda ungdomar ska ha möjlighet att göra karriär inom musiklivet.

Grundtanken i Inner Vision är enkel:  med rätt uppmuntran, vägledning och resurser, har varje individ möjlighet att utveckla sin fulla potential och kan blomstra.

 

Inner Vision projektet har tre kärnkomponenter:

Musikutbildning

Projektet innehåller  en yrkesinriktad musikutbildning. Målet för Selam är att hitta medel att skapa en 3-årig diplomutbildning.Genom partnerskap med skolan Wusate Berhan Abera Music Training Centre är 17 stycken (10 kvinnor och 7 män) synskadade och blinda elever försedda med ett utbildningsstipendium för att ta itu med bristen på tillgång till musikundervisning i allmänna skolor för denna grupp. Studenterna får ett transportbidrag, lunch och förfriskningar på centret. I elevernas utbildning ingår kompletterande yrkesinriktade kurser som inkluderar entreprenörskap vid sidan av musikkurserna. Kapacitetsuppbyggnad som utveckling av kursplaner och pedagogiska metoder, utbildning för personal och nytt anpassat skolmaterial för blinda och synskadade är också en viktig del av projektet.


Inner Vision Students

 

 Policy och påverkan-arbete

Under de senaste decennierna har organisationer för personer med funktionsnedsättning uttryckt sina klagomål och farhågor mot utestängande attityder och praxis för institutioner för högre utbildning till synskadade och blinda studenter .
En viktig del av Inner Vision -projektet är att lobba för rätten till inkluderande undervisning för synskadade och blinda . Detta görs i samarbete med Novib (Network of Organisations for the Visually Impaired and the Blind) genom studier och forskning, offentliga seminarier och konferenser, möten och presentationer med beslutsfattare för att belysa situationen.

 

Talangutveckling och albumproduktion
I denna del av projektet scoutas begåvade blinda ungdomar i utvalda städer i Etiopien. Efter en rad utbildnings-och mentorprogram kommer ett album med utvalda deltagare att produceras, för att skapa en möjlighet för dessa artister att ta sig in i Etiopiens musikliv och för att skapa förebilder för andra blivande artister. Musik kan också vara ett sätt att skapa arbetstillfällen för begåvade ungdomar som lever under  marginaliserade och svåra omständigheter.

Inner Vision gitarr

 

Film och foton: Kalle Jansson, Pråmfilm

Galleri

Platser

Projektet är kopplat till följande platser

föregående projektnästa projekt

Kontakta oss

  • Address: Mäster Mikaels Gata 2B, 116 20 Stockholm
  • Email: E-mail: info@selam.se
  • Phone:
go-top