Selam startar ett nytt projekt, Connect for Culture, i sex olika länder i Afrika (Gambia, Zambia, Rwanda, Kenya, Uganda och Etiopien) med stöd av Svenska Institutet. Syftet med projektet är att stärka kultursektorn och unga aktörer i den, samt stimulera en fördjupad diskussion om alltifrån kulturpolitik, upphovsrätt, konstnärlig frihet, digitalisering och kultursektorns behov av infrastruktur.

120 personer kommer att utbildas i tre månader lång digital kurs som pågår från och med oktober till december 2020. Projektet har funnits på idéstadiet i många år hos oss på Selam och tog fart under Selam Talks, den serie webinarier om kulturlivet i Afrika under Covid-19 som Selam arrangerade i början av sommaren 2020 som involverade kulturaktörer, journalister, producenter och musiker från Öst-, Väst- och Nordafrika.

– Vi är både glada och stolta över att vara med och stötta kulturutövare i afrikanska länder och bidra till nya former för samarbete. Selams fokus på att utbyta erfarenheter av att möta pandemin och bygga upp ett motstånd mot kriser som påverkar kultursektorn känns extra angeläget just nu, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Selam har arbetat i över 20 år på området kulturutveckling och bistånd. Med sitt omfattande globala nätverk och kontaktnät i Afrika, Latinamerika och Asien har Selam drivit många olika kulturbistånds- och främjande projekt och har kontor i Stockholm, Addis och Kampala.

– Vi är enormt tacksamma för dialogen, förtroendet och stödet från Svenska institutet speciellt nu när Covid-19 har skapat massiva problem för kulturlivet i Afrika. Vi hoppas på fortsatt möjlighet att stödja den väldigt krisdrabbade sektorn i Afrika. Det är viktigt att vi i Sverige börjar se alltifrån Banjul till Nairobi som intressanta platser för kultur, ekonomi, möten och utbyten. Vi tror även att det här projektet även visar att svenska myndigheter ser att Sverige kan etableras som ett lika självklart sammanhang som Frankrike eller Storbritannien att vända sig till för designer, filmare eller musiker i Afrika. Med det här projektet tar vi ett nytt steg i att dela med oss av framgångsrika erfarenheter från det svenska och internationella kulturlivet och utbyta kunskap för att stärka kultur globalt, säger Teshome Wondimu, grundare och VD för Selam.

c4e3d069-bba4-4727-86a0-69317c69a1c3

föregående projektnästa projekt