Selam startar nytt projekt för konstnärlig frihet i åtta afrikanska länder

I flera Afrikanska länder finns det idag ett stort behov av att stärka kulturaktörernas position och att stärka konstnärlig frihet är en väsentlig del i arbetet. Nu startar Selam ett nytt nätverksprojekt, Pan-African Network for Artistic Freedom (PANAF), med stöd från Kulturrådet.

PANAF utvecklas med lokala partners i Nigeria, Gambia, Moçambique, Zambia, Rwanda, Kenya, Uganda och Etiopien för att sedan involvera flera länder på kontinenten.

Teshome Wondimu, grundare och VD för Selam säger: ”Vi vill stötta den enskilda kulturaktören och bryta den isolering som många upplever i sina länder. Genom de nätverk som skapas kan de få stöd av sakkunniga och av varandra kring ämnen som t.ex. juridik, opinionsbildning och processer som rör dialoger med beslutsfattare.”

Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet säger: Samtidskonsten står ofta i centrum för den offentliga debatten. Att vår verksamhet, som har en gedigen kulturkunskap, nu kan fördela dessa medel innebär ett lyft för det internationella arbetet för att främja konstnärlig frihet”

I första hand kommer projektet fokusera på musik- och filmsektorn för att i senare skede inkludera även konstnärer, journalister, författare, kulturarbetare och aktivister såväl som tjänstemän. Syftet är att etablera ett panafrikanskt nätverk, som stärker samarbeten på nationell, regional och kontinental nivå, samt att utveckla en digital plattform för erfarenhetsutbyten och nya initiativ.

Selam har arbetat i över 20 år inom området kulturutveckling och bistånd och har kontor i både Stockholm, Addis, Kampala och ett Afrika-kontor i Nairobi. Utöver arbetet på den Afrikanska kontinenten har Selam, med sin digra erfarenhet och globala kontaktnät, även utfört flertalet kulturprojekt i Latinamerika och Asien.

”Vi vill skapa verktyg och bättre förutsättningar åt kulturaktörer och understödja en gemensam plattform för dem att verka i. Detta kommer att stärka kultursektorn i stort”, säger Teshome Wondimu. ”Vi och våra partners är väldigt glada och tacksamma för förtroendet, stödet och den goda dialogen vi har med Kulturrådet. Med projektet PANAF tar vi ännu ett steg framåt och bygger vidare på det goda och framgångsrika samarbetet vi har med våra partners”, avslutar han.

kulturradet_logo (1)_thumb

föregående projektnästa projekt