Selams resurscentrum 2020

Skärmavbild 2020-11-27 kl. 10.49.37 fredag 27 november 2020 / / Taggar:

Selam har historiskt varit en plantskola för personer som senare i sina karriärer utvecklats och avancerat inom organisationen eller gått vidare och fått jobb på myndigheter och större organisationer. För många av dessa var Selams resurscentra ingångsporten.

Resurscentrat är ett av Sverigekontorets tre ben där Selam stöttar artister, organisationer och individer, med ambitioner att ytterligare professionalisera sin kulturella verksamhet och skapa nya nätverk och kontakter, genom följande tre områden: Praktik, utbildning och rådgivning

Under hela 2020 har Selam lagt ner ett stort arbete på omorganiseringen av sitt resurscentrum och aktivt agerat rådgivare till ett flertal artister, scener, organisationer och individer. Under året har även Karolina Arrieta (bild) genomfört sin praktik inom ramen av Selams resurscentrum. En framgångsrik praktik som sedan övergick i en tillsvidareanställning.
Under december kommer vi även att genomföra en digital utbildning för de artister, scener, organisationer och individer som involverats i resurscentrat tidigare under året, men även öppna upp för nya deltagare. Mer information kring denna utbildningsdag kommer inom kort på selam.se och våra sociala medier.

föregående nyhetnästa nyhet