Selams arbete för kulturbistånd uppmärksammas i media

42 fredag 23 september 2016 / / Taggar: , , , ,

Statssekreterare Ulrika Modéer, Sida och Selam medverkade i P1 och SVT angående kulturens roll inom internationellt utvecklingssamarbete.

Kulturbiståndet har sedan ett par år tillbaka fått en alltmer undanskymd roll i den svenska biståndspolitiken. Tidigare i år färdigställde Selam en omfattande Sida-finansierad förstudie av kulturens roll för demokratisk samhällsutveckling i nio afrikanska länder, dels i syfte att bidra med ett underlag för att förnya bilden av kulturbiståndets förutsättningar och möjligheter.

I två avsnitt av P1 Kulturnytt, som sändes den 30/8 och 31/8, belyser Ulrika Modéer, regeringens statssekreterare med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete, Sida och Selam vikten av ökat kulturfokus i biståndspolitiken.

Specifikt efterfrågar Selams verksamhetsledare Teshome Wondimu ett förtydligande och en uppdatering av synen på kulturens och kulturutövares ställning i det nya policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete som tas fram under hösten.

 

Teshome Wondimu
Teshome Wondimu. Foto: Danish Soaree

Efterfrågan bemöts positivt av både Maria Arnqvist, programansvarig specialist på enheten för demokrati och mänskliga rättigheter på Sida, och statssekreterare Ulrika Modéer – som inger hopp om att kulturen kan få en mer framskjuten plats i Sveriges framtida biståndspolitik.

 

Ulrika Modéer
Ulrika Modéer. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Inslagen i P1 följdes upp av ett reportage i SVTs Kulturnyheterna den 31/8, där både Ulrika Modéer och Selams Teshome Wondimu deltog. Debatten om kulturens roll inom det internationella utvecklingssamarbetet uppmärksammades även av Omvärlden 23/9.

Läs, lyssna och se reportagen enligt länkarna nedan.

Del 1 av reportaget i P1 Kulturnytt 30/8

Del 2 av reportaget i P1 Kulturnytt 31/8

SVTs Kulturnyheter 31/8

Omvärlden 23/9

föregående nyhetnästa nyhet