Mellan den 9-12 november deltar Selams team på CANEX 2023

unnamed-2 tisdag 7 november 2023 / / Taggar:
Mellan den 9-12 november deltar Selams team på CANEX 2023 med sitt nya initiativ “Connect for Culture Africa” (CfCA) som implementeras i samarbete med Afrikanska unionen (AU). CANEX, som står för ”Culture Africa Nexus”, är en plattform för kulturaktörer från hela den Afrikanska kontinenten, och Selam kommer att bidra till plattformen genom att stå värd för ett rundabordssamtal om temat “möjligheter och utmaningar för att säkra offentlig finansiering för kultursektorn i Afrika”.
Rundabordssamtalet, som är planerat till den 11 november, syftar till att analysera de olika rollerna som statliga institutioner, kulturorganisationer, partner inom den privata sektorn och andra samhällsgrupper har i att säkra offentliga medel för kultur. Selam’s regionala samordnare, Lucy Ilado, säger att ”det är avgörande att förstå dynamiken mellan dessa aktörer för att främja effektiva samarbeten samt transparent tilldelning av medel”. Lucy kommer att delta i konferensen tillsammans med Selam’s grundare och VD Teshome Wondimu samt Selams internationella projektsamordnare Alma Estrada. Läs mer här.
föregående nyhetnästa nyhet