Årssammanfattning Selam Academy 2023

Skärmavbild 2023-12-19 kl. 16.46.48 söndag 17 december 2023 / / Taggar:

Selam Academy är ett av Sverigekontorets tre ben där Selam stöttar artister, organisationer och individer, med ambitioner att ytterligare professionalisera sin kulturella verksamhet och skapa nya nätverk och kontakter, genom följande tre områden: Praktik, utbildning och rådgivning.

Under 2023 har Selam Academy aktivt stöttat lokala artister som Oscur Ondera, Los Luchitos Orkester, Lina Langendorf, Falakumbe, Dekula Kahanga och Ketema Yirga. För flera av dessa artister var Selam Academy ingången som professionell utövare inom kulturlivet där Selams personal genom året delat med sig av sina nätverk, kontakter och professionella rådgivning samt genom konkreta utbildningar där artisterna utvecklat sin verksamhet inom management, ekonomi och vikten av marknadsföring för en framgångsrik karriär. Selam har även informerat om de olika stödformer och marknader som artisterna idag kan ta del av för att utveckla sin konstnärliga verksamhet.

Selam Academy har även bokat flertalet deltagare till den digitala plattformen Selam Sessions och som förband på Selam Festival Stockholm. Dessa bokningar har lett till att de vi hjälp genom rådgivning även konkret blivit bokade som artister inför en stor publik både online och fysiskt. Bokningar som tagit artisterna till en ny nivå och stärkt deras CV för framtida bokningar. Ett exempel är Los Luchitos Orkesters konsert i Vitabergsparken och Falakumbes konsert på Nalen under Selam Festival Stockholm.

Under 2023 har även två praktiker genomförts där Carlos Gonzales och Juan Carlos jobbat på Selams produktioner med artister från Chile som uppmärksammade femtio år sedan militärkuppen. Selam Academy har även agerat rådgivare åt svenska skivbolaget Sing A Song Fighter i deras strävan att nå nya internationella marknader och kontakter.

Framgångarna med Selam Academy under 2023 har lett till nya tankar och idéer. Under början av 2024 har vi som ambition att ytterligare utveckla denna del av vår verksamhet så att ännu fler aktörer kommer in i kulturlivet och professionaliserar sin verksamhet ytterligare.

Selam Academy genomförs med stöd av KulturrådetStockholm Stad och Region Stockholm.

Bild: Los Luchitos orkester i Vitabersparken. Foto: Tarovisual.

föregående nyhetnästa nyhet