Organisationen grundades 1997 av Teshome Wondimu och är idag en väletablerad verksamhet i Stockholms kulturliv. Selam arbetar utefter den grundläggande visionen att “skapa möten och bidra till en bättre värld genom kultur och kultursamarbeten”. Mer utförligt strävar Selam efter att “vara dörröppnare för global kultur och en ledande kulturorganisation i form av att stötta kultursektorn både via ideella och kommersiella insatser och kanaler runtom i världen”.

Selam har varit med om att skapa förutsättningar för att Sverige numera blivit en arena för världsartister från både Afrika, Sydamerika och Karibien – som lockar en entusiastisk och mångfacetterad publik. Som kulturentreprenörer åtar vi oss även uppdrag åt näringsliv och myndigheter i egenskap av producenter eller som föreläsare.

Internationella projekt

Genom olika nätverk arbetar vi också med utvecklingsfrågor inom områdena musik, film, cirkus och media utifrån både ett svenskt och internationellt perspektiv. Idag har Selam status som internationell NGO i Etiopien (Selam Ethiopia) med etablerat kontor och en studio i Addis Ababa. Härifrån drivs en daglig verksamhet med aktiviteter i Addis Abeba samt regionerna Oromia, Amhara, SNNPR, och Tigray. Vi driver kapacitetsstärkande insatser inom kulturutbildningar och driver brett påverkansarbete med fokus på kulturpolitiska teman, inom vilket vi arrangerar offentliga samtal och skapar plattformar för lokala och internationella nätverk i syftet att öka utbytet av kunskap, kulturella uttryck och möjligheter.

Priser

Selam har fått flera utmärkelser för vårt arbete t.ex. ”Bästa Arrangör” på Folk – och Världsmusikgalan 2010. Selams verksamhetsledare Teshome Wondimu har även erhållit ”Stockholms hederspris” av Stockholm Stad.

Finansiering

Vår organisationsform är ideell förening och vi arbetar med verksamhetsstöd från Stockholm Stad, Statens Kulturråd och Stockholms Läns Landsting. Den internationella verksamheten har fram till idag finansierats av Sida, Musikverket, ForumCiv, Kulturstiftelsen, Svenska Institutet och Nordisk Kulturfond.